Wyrazy współczucia dla Radka i jego rodziny

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego kolegi Radosława Dobrzańskiego, bardzo zaangażowanego w tworzenie naszego stowarzyszenia. Pogrążony w smutku, rodzinie i bliskim przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia od koleżanek i kolegów SKN ZS 1906.