Podziękowanie dla Pani Senator Joanny Sekuła

W ramach współpracy pomiędzy Panią Senator Joanna Sekuła i SKN ZS 1906 dziękujemy za pomoc przy organizacji wyjazdowych meczów dla stowarzyszenia przekazując naszą oddznakę SKN ZS 1906