Zapraszamy na jutrzejszą konferencję ” Futbol bez barier”

W piątek 27 listopada 2020r będzie internetowa konferencja wszystkich SKN i KKN z całej Polski o godzinie 11 ” Futbol bez barier”

https://m.facebook.com/FederacjaKN/photos/a.535331749976037/1767231383452728/?type=3&source=57