102 rocznica oddzyskana niepodległości przez Rzeczypospolita Polska

11 listopada 2020r
102 rocznica Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W wyniku zaborów Prus,Rosji i Austrii Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy.
Dla nas, Polaków, walka o niepodległość, o suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej własnego Państwa, była wartością najwyższą.
Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej cierpieniem, walką i ogromnym wysiłkiem pokoleń polskich patriotów – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Odzyskanie niepodległości to wysiłek rodaków zamieszkujących tereny byłej Rzeczpospolitej Kresów Wschodnich , emigracji.
To trud, który podejmowali Polacy w celu zachowania polskiej kultury i tożsamości narodowej, mimo szykan, aresztowań i represji, przechowali polskość w sercach i przekazali ją kolejnym pokoleniom w odrodzonej Polsce.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!